Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Imperial VITAMINS ako prevádzkovateľ internetového obchodu imperialvitamins.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Prevádzkovateľ stránky sa tiež zaväzuje, že nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu superprsia.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.